Sparta Consulting Services
Doradztwo biznesowe

Zapewniamy stworzenie koncepcji programu lojalnościowego przy ścisłej współpracy z Klientem. Analiza sytuacji Klienta, zbudowanie strategii programu, definicja procesów w programie wraz z wizją rozwoju na następne lata. Dodatkowo możemy zapewnić wsparcie bieżące programu w postaci ewaluacji programu i weryfikacji początkowych założeń.

Analiza sytuacji wyjściowej

Każda firma zapewne prowadziła już działania przywiązujące klientów do marki. Dzięki analizie ich wyników i obecnej sytuacji rynkowej zbudujemy silne fundamenty przed wdrożeniem programu.

Dopasowana koncepcja

Każdy model biznesowy jest inny. Dzięki naszemu doświadczeniu i Twojej wiedzy stworzona koncepcja będzie dopasowana do grupy docelowej i modelu sprzedażowego, jaki prowadzisz.

Analiza procesów

Program lojalnościowy obejmuje różnorodne procesy, między innymi takie jak rejestracja, czy komunikacja. Dzięki analizie i zmapowaniu procesów, zoptymalizujemy i usprawnimy działanie Twojego programu.

Zasadność biznesowa

Projekt lojalnościowy to nie tylko koszty. Dzięki analizie finansowej inwestycji dowiesz się, jak program lojalnościowy będzie przynosić zyski.

Wsparcie bieżące

Jeżeli nie posiadasz odpowiednich zasobów lub chcesz powierzyć prowadzenie swojego programu specjalistom, możemy pomóc Ci w zarządzaniu programem.

Audyt programu

Program lojalnościowy musi się ciągle rozwijać. Dzięki monitorowaniu i kontroli projektu możemy na bieżąco go poprawiać i jeszcze bardziej dopasowywać go do zmieniającej się specyfiki rynku.